Free Project After Effect - PLANET TRAVEL

Project PLANET TRAVEL

After Effects Version CC 2015, CC 2014 | 1920x1080 | 11 February 16 | No plugins | 515MB
Features:
- No plugins required
- 15 sec lenght
- Fast render time
- Easy edit project
- Here you can insert text, photo or logo
- Alpha Channel
- Music isn’t included.

Link download http://ouo.io/KgYJlO
 

Ý kiến bạn đọc

Mã chống spam
 Thông báo

Đóng

Bạn cần Transition đẹp? Style hay? Hoặc những kho PNG ... Hãy liên hệ với mình ngay để nhận được những bộ sưu tập Style và Transitions từ proshow do mình thiết kế nhé ! tất cả đều có trong StyleProshow.Org .Cảm ơn!