Free Download Project After Effect - WEDDING - PROJECT FOR AFTER EFFECTS (VIDEOHIVE)

WEDDING - PROJECT FOR AFTER EFFECTS (VIDEOHIVE)

Main Features:
• CS5 and higher
• well organized and easy customizing
• No Plugin required (Pre-render version included)
• Full HD 1920×1080, HD 1280×720
• Photo not included!!!
• Video not included!!! 
• Music is not included

Pack included:
• Opener (4 placeholders – Duration 0:50)
• Slideshow (up to 50 placeholders – Duration 6:50)
• Bumper – 3 Versions
• Closing Credits
• Lower third

Link download: http://ouo.io/4u3fXH

Video Demo 

Ý kiến bạn đọc

Avata
Cao Quyền - Đăng lúc: 04/01/2017 18:12

tuyệt vời

Avata
chaminda - Đăng lúc: 15/09/2016 11:53

Free-Project-After

Mã chống spam
 Thông báo

Đóng

Bạn cần Transition đẹp? Style hay? Hoặc những kho PNG ... Hãy liên hệ với mình ngay để nhận được những bộ sưu tập Style và Transitions từ proshow do mình thiết kế nhé ! tất cả đều có trong StyleProshow.Org .Cảm ơn!